August 6, 2015arif Jenggot, merupakan diantara sunnah-sunnah fitroh yang di anjurkan oleh Rosulullah salallahu 'alaihi wa sallam, untuk di pelihara (di panjangkan), sebagai seorang muslim yang mengaku mencinta kepada Beliau, wajib untuk menteladani apa-apa yang Beliau telah perintahkan kepada kita, mulai dari perkataan, perbuatan, cara berpakaian, dll.. dengan begitu Insya Allah kita termasuk orang-orang yang […]